Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Králický Sněžník
Článek
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    On the Mineralogy and Origin of the Śnieznik versus Gieraltów Gneisses, Miedzygórze Unit, OSD, West Sudetes
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic