Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Králová
Článek
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová