Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Krásny Brod
Článek
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát