Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Kralupy nad Vltavou (Mělník, Kralupy nad Vltavou)
Článek
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sedimentology of the Fluvial Deposits of the Nýřany Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti