Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Krušné hory (Česko a Německo)
Článek
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Crustal structure of the eastern Variscides, especially of the Saxothuringian Zone (Erzgebirge - Mid German Crystalline Zone)
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Elbezone und Osterzgebirge
    Formation of amphibole and clinozoisite-epidote in eclogite owing to fluid infiltration during exhumation in a subduction channel
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Ledové jevy na malých tocích
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Morphotectonic effects in fault zones
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové