Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Labe (povodí)
Článek
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky