Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Labe-povodí (Česko a Německo)
Článek
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Water quality changes in the Elbe river basin