Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lastomír
Článek
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii