Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lazy (Karviná, Orlová)
Článek
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové