Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Letovice (Blansko, Boskovice)
Článek
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu