Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Libodřice (Kolín)
Článek
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku