Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
Článek
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)