Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lom Libouš
Článek
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT