Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lomnice (Sokolov)
Článek
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia