Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Luleč
Článek
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)