Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Luleč (Vyškov)
Článek
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators