Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Měděnec (Chomutov, Kadaň)
Článek
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Drahé kameny z Krušných hor
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti