Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Milovice (Břeclav)
Článek
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit