Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Mirovice
Článek
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova