Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Mořina (Beroun, Beroun)
Článek
    Antropogenní jezera Česka
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
    Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika