Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Mongolsko
Článek
    Acháty z Mongolského Altaje
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Bajan Dzag
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Beryllium in Silicic Magmas and the Origin of Beryl-Bearing Pegmatites
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Druhohorní perloočky : mozaika fosilního záznamu
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Hydrogen traces in genetically different cassiterites
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    The Late Cretaceous frog Gobiates from Central Asia: its evolutionary status and possible phylogenetic relationships
    Lithné pegmatity Mongolska
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Mongolské acháty
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
    Nerostné suroviny Monglolska
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    A New Genus and Species of Discoglossid Frog from the Upper Cretaceous of the Gobi Desert
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obzor stratigrafičeskogo rasprostranenija permskich Grylloblattida (Insecta) s opisaniem novych taksonov
    OH defects in cassiterite
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Permotriasové vulkanity Barun-Burenu, Mongolsko
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Rečnye utki (Aves, Anatidae) iz srednego miocena Mongolii
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
    Zkamenělý les v jižní Gobi