Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Morava severní (Česko)
Článek
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Clay minerals from Loštice quarry
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Předmluva
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979