Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Morava západní (Česko)
Článek
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu