Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Moravský kras
Článek
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Biota Moravského krasu
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Czech-Slovakian Traverse
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Loucké kameny
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Moravian Middle und Upper Devonian buildups: time and space evolution in respect of Laurussian shelf
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Němčice I
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleolitické osídlení Mokerské plošiny
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význam Moravského krasu
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu