Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Most-Komořany
Článek
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research