Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Nízký Jeseník (Česko)
Článek
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy