Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Nízký Jeseník-oblast (Česko)
Článek
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy