Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Němčice (Blansko, Boskovice)
Článek
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Němčice I
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review