Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Německá demokratická republika
Článek
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Distribution of REE among Minerals in the Hercynian Post kinematic Granites of Westerzgebirge-Vogtland, GDR
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR
    Geochemie und Genese des Stickstoffs in den vogtländisch-erzgebirgischen Quellgasen
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Westböhmen und ihre Beziehungen zu den eozänen und oligozänen Floren im südlichen Teil der DDR
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Zum Wassergehalt granitoider Schmelzen auf der Grundlage mikrothermometrischer Untersuchungen. Die postkinematischen Granite des Erzgebirges