Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Nižná Slaná
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu