Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Nový dóm
Článek
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát