Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Novohradské hory
Článek
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor