Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    oceány
Článek
    Dělení moří a oceánů
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Long-term stability of sea surface topography from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    O stavu mořské geologie
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Právo těžby na volném moři
    Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems
    TOPEX/POSEIDON altimetry and dynamics of the ocean atmosphere system
    Změny oceánu, oceán změn