Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Odra-povodí
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry