Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Opava
Článek
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim