Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Orlice, řeka (Česko)
Článek
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Geografické podmínky vzniku povodní
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti