Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Oskava
Článek
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi