Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Ostrava-oblast (Česko)
Článek
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic