Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Příbor (Nový Jičín, Kopřivnice)
Článek
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)