Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Paskov (Frýdek-Místek)
Článek
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.