Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Podlesí (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
Článek
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites