Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Pohled (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Článek
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru