Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Polsko-jih
Článek
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Sedimentology of the Andělská Hora Beds in the Sudetes, Poland
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Trace Fossil Correlation in Small Flysch Basin
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy