Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Praha
Článek
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Adapertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bohemian Ordovician Ostracodes with relations to Britain
    Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Cephalopod Limestone Biofacies in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic)
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Chemical composition of the crinoid skeletal remains (Echinodermata) in weathered limestones of the Bohemian Lower Devonian (Barrandian area)
    Chráněná území geologického významu
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Devon
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic)
    Early Devonian Ostracoda from the upper part of the Lochkov Formation of central Bohemia
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    EFG-Council Meeting in Prag
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Enantiomorphous dimorphism in Silurian and Devonian bivalves; Maminka Barrande, 1881 (Lunulacardiidae, Silurian) - the oldest known example
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Extraterrestrial Influences on Meteorological Parameters
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Foreword
    Foreword
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    The generic affiliation of Bohemian asaphid trilobites (Trilobita, Beroun Stage, Ordovician, Czech Republic)
    Generic status of two lingulacean brachiopods from the Králův Dvůr Formation, Upper Ordovician (Central Bohemia)
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    Geofyzikální poměry
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery and Wenlock) of Bohemia
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    The Hirnantian graptolites Normalograptus persculptus and "Glyptograptus" bohemicus: stratigraphical consequences of their synonymy
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    History of the "Pester Exemplar" of Pterodactylus
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hydrogeologické poměry
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologické poměry
    Javorian Stage and Bítovian Stage - a Proposal for the Prídolí Series Subdivisions (Silurian, Prague Basin, Bohemia)
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kámen na pražských památkách
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Kvania n.g. and Petrocrania Raymond (Brachiopoda, Ordovician) in the Prague Basin
    Kvartér
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Lower Silurian Chitinozoans of the Prague Basin (Barrandien, Czechoslovakia) - Preliminary results
    An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Mezozoikum - Svrchní křída
    8. Meždunarodnyj simpozium po ordovikskoj sisteme
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogie
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Moulting in Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites of the Prague Basin : preliminary observation
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Mystery of the Prague Fault
    Nález antimonu na pražské půdě
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Nerostné suroviny
    A new Cenomanian floral locality from Prague
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    New finds of isolated cup plates of the crinoid genus Edriocrinus in the Bohemian Lower and Middle Devonian
    New flexible Crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. Lecanocrinus Hall, 1852 (Crinoidea, Flexibilia) in the Bohemian Silurian and Lower Devonian
    New Lower Devonian Gastropoda and Tergomya (Mollusca) of Bohemia
    New, rare, and better recognized Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of Bohemia
    Newly ascertained genera of crinoids in the Devonian of Bohemia (Barrandian area)
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Ordovický vulkanismus
    Ordovik
    Ostracodes from the Dobrotivá Formation (Ordovician, Bohemia)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Palaeoenvironments recorded on rocky substrates (Bohemian Cretaceous Basin)
    Paleontologické oddělení
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Pragamira, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya)
    Pragian brachiopods, trilobites, and principal biofacies in the Prague Basin (Lower Devonian, Bohemia)
    Prague ´62
    Praha a opuka
    Prameny Prahy
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Progress in physical geography
    Protection of the geological monuments of Prague
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Půdní poměry
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recurrent Silurian-Lower Devonian Cephalopod Limestones of Gondwana Europe and Perunica
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Remembering Barrande ´69
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Representatives of genera Mucronaspis and Songxites (Trilobita) from the Bohemian Upper Ordovician
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Sádrovce z Prahy
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
    Silur
    Silurian and Devonian Foraminifera from the Barrandian area (Czech Republic)
    Sinistral hyperstrophic coiling in a Devonian gastropod from Bohemia with an in situ operculum
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Soil geochemistry
    Some new and little known graptolites from the Lower Silurian of Bohemia (Prague Basin, Barrandian Area)
    Some observations on bactritid cephalopods
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Starší paleozoikum
    The state of the Sternberg's original collection
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Stratigraphical position of the some Bohemian Odontochilinae trilobites (Pragian to Emsian, Prague Basin, Bohemia)
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Svrchní proterozoikum
    Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia)
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Tektonika staršího paleozoika
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Terciér - Neogén
    Third World Congress of Herpetology
    Three new gastropod genera from the Early Devonian of Bohemia
    Timocrinus gen.n. (Crinoidea, Inadunata) from the Lower Devonian of Bohemia
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    Trilobites of the Bohdalec Formation (Upper Bohemian, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    The Wenlock/Ludlow Boundary in the Prague Basin (Bohemia)
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř