Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Praha (Česko)
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Archeology in Prague and the research of environment
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geopark Barrandien
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    Isolated ossicles of the family Eospondylidae Spencer et Wright, 1966, in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) and correlation of the systematic position of eospondylid brittlestars (Echinodermata: Ophiuroidea: Oegophiurida)
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pražské millerity
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část