Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Praha - Běchovice
Článek
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu