Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Radnice (Rokycany)
Článek
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)