Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Rudňany
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd