Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Sedlec
Článek
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    The possibilities of potentiometric determinations of potassium in some silicate raw materials
    Record of sea-level changes, oxygen depletion and the delta13C anomaly across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemian Cretaceous Basin
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Trace fossils from the Klabava Formation (Early Ordovician), Czechoslovakia
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)