Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Severočeský hnědouhelný revír
Článek
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR